Библиотека на УНСС

Достъп до бази данни Scopus и Science Direct

вторник, 26 юни 2018 11:42

От 12.03.2018 г. е възобновен достъпът до бази данни Scopus и Science Direct.


   Scopus е най-голямата библиографско-реферативна база данни в областта на науката, технологиите, медицината, обществените науки и изкуството, която позволява проследяване цитируемостта на статиите, публикувани в научни списания, книги и материали от конференции.

www.scopus.com

 

  Science Directе водеща платформа за реферирана научна литература, съчетаваща качествени  пълнотекстови научни, технически и здравни публикации с интуитивна функционалност.

www.sciencedirect.com 

 

И двете бази данни позволяват отдалечен достъп като за целта е необходимо всеки потребител от УНСС:

  • да има институционален имейл адрес като ….@unwe.bg;
  • да си направи индивидуален профил в  Scopus и ScienceDirect;
  • да се регистрира за отдалечен достъп до базите данни.  Регистрацията става от служебен компютър в мрежата на институцията.

Галерия снимки от Достъп до бази данни Scopus и Science Direct ...