Библиотека на УНСС

Достъп до база данни ProQuest

вторник, 26 юни 2018 11:41

От 01.01. 2018 г. е подновен абонаментът до две от колекциите на ProQuest: 

ABI/Inform Complete - включва дисертации, работни документи, доклади и данни за отделни държави и индустрии, както и ключови бизнес и икономически периодични издания като:

  • The Economist,
  • The Financial Times,
  • The Wall Street Journal.

Нейното международно покритие дава на изследователите пълна представа за фирмите и бизнес тенденциите в целия свят. 

Ebook Central предоставя авторитетни електронни книги с пълен текст в широк спектър от тематични области заедно с мощни инструменти за намиране, използване и управление на информацията.

https://search.proquest.com/?accountid=49796   

Галерия снимки от Достъп до база данни ProQuest ...