Обновено: понеделник, 04 септември 2017 13:56

Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности


Важно! Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат!


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности

Редовна форма на обучение

Направление/поднаправление

ден/месец

1.

Направление „Политически науки“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление “Икономика  и управление с преподаване на английски език“

18, 19/09

2.

Направление „Администрация и управление“ ,  поднаправление „Икономика и бизнес“

20, 21/09

3.

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“

25, 26/09

4.

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“

27, 28/09

5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

29/09

Дистанционна форма на обучение

Направление / поднаправление

дата

1.

 Направление „Администрация и управление“

  • спец. „Бизнес администрация“
  • спец. „Публична администрация“
  • спец. „Регионално развитие“
18.09.2017 г.
2.

Поднаправление  „Финанси, счетоводство и контрол“

  • спец. „Счетоводство и контрол“
19.09.2017 г.
3. Поднаправление „Икономика,общество и човешки ресурси“
  • спец. „Икономика“
20.09.2017 г.
4. Поднаправление „Икономика и инфраструктура“
  • спец. „Маркетинг“
20.09.2017 г.