Обновено: сряда, 29 ноември 2017 9:27

График и условия

СЪОБЩЕНИЕ

СТИПЕНДИИТЕ ЗА  НОЕМВРИ 2017 Г. НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ  (без банкови сметки) ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ на каса от 4-ти до 7-ми ДЕКЕМВРИ 2017 г. ОТ 9 до 12  часа и от 13 до 15 часа  В СТАЯ 1013.

Стипендиите ще се изплащат при представяне на студентска книжка или документ за самоличност

 

PDF документ Заповед за размера на стипендиите за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

Word документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС


Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г., в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.