Обновено: понеделник, 06 ноември 2017 17:39

График и условия

ВАЖНО!!!

Основните данни на кандидатите за стипендия са обявени в сайта на УНСС web-student, Стипендии, Основни данни за класиране

 СРОК ЗА КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ДАННИ:

от 6  до 10 октомври ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Студенти, които не са проверили и коригирали в срока основните си данни, участват в класирането с изнесените данни.

Сектор “Стипендии”

____________________________________________________________________________________

 

 СЪОБЩЕНИЕ 

 

СТИПЕНДИИТЕ ЗА ОКТОМВРИ 2017 Г. НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ (без банкови сметки) ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ на каса от   3-ти до 10-ти ОКТОМРИ 2017 г.  ОТ 9 до 12  часа и от 13 до 15 часа  В СТАЯ 1013.

Стипендиите ще се изплащат при представяне на студентска книжка или документ за самоличност


Сектор “Стипендии”

____________________________________________________________________________________

 

Word документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

Word документ Важни указания и график за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

Pdf документ Заповед за срок за прием на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС


Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г., в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.