Асоциация на икономическите училища в България

Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика

сряда, 27 февруари 2019 18:21

На 27 февруари 2019 г. в зала "Тържествена" на УНСС се проведе награждаване на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика.

На награждаването присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководител на катедра "Икономикс", доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия.

Проф. д-р Даниела Фесчиян откри награждаването с думите: "Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта и обема на въпросите. Принос за постижението ви имат и вашите учители, защото са ви предали солидни знания".

aiub_3076b_20190227-1.jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян открива церемонията по награждаването на победителите в националните състезания

Проф. д.ик.н. Стати Статев поздрави победителите с думите: "Постигнахте забележителен успех и сте достойни за поздравления. Направили сте правилния избор да учите в УНСС, който е най-големият университет в България, единственият с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Познанието е непрекъснат процес, в който човек надгражда". Той цитира Айнщайн, че наученото трябва да се превърне в начин на възприемане на света. "Във вашите ръце е бъдещето. Призовавам ви да се превърнете в част от българския държавен и бизнес елит, както мнозина от досегашните възпитаници на УНСС", пожела проф. Статев на бъдещите първокурсници.

aiub_3076b_20190227-2.jpg

Проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява победителите в националните състезания

Г-жа Емилия Иванова поздрави победителите с думите: "Искам да уверя ръководството на УНСС, че вие, бъдещите студенти на университета, направихте най-добрия избор. Постъпихте правилно и когато дойдохте в Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанската гимназия. Желая ви здраве и успех и да не посрамите вашите учители".

aiub_3076b_20190227-3.jpg

Г-жа Емилия Иванова поздравява победителите в националните състезания

aiub_3076b_20190227-4.jpg

Проф. Статев награждава Александра Георгиева, която е с най-добро представяне в Националното състезание по икономикс

aiub_3076b_20190227-5.jpg

Проф. Статев награждава победител в националните състезания

aiub_3076b_20190227-6.jpg

Проф. Статев награждава победителка в националните състезания

Галерия снимки от Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националнот ...