Направление "Икономика"
Направление "Администрация и управление"
Направление "Право"
Направление "Обществени комуникации и информационни науки"
Направление "Социология, антропология и науки за културата"
Направление "Политически науки"
23
май
12:00 голяма и малка конферентна зала
Кръгла маса на тема "Европа на две скорости"

още...

Кандидатстудентски състезания и конкурси
Антикорупционно образование


Асоциация на икономическите училища в България
Медиите за УНСС
Nobel prize in economics
MOODY INTERNATIONAL