Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

ОТРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 10:00 (MS TEAMS LINK) 

ПРОГРАМА 

Съгласно решение на Организационния комитет във връзка с противоепидемичните мерки, конференцията ще се проведе изцяло онлайн.


Седма научна конференция

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

КРИЗА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ12 ноември 2021 г.


организирана от катедра "Икономикс" на УНСС

ПОКАНАВ случай, че имате въпроси или не успеете да подадете заявка през онлайн формата на уеб сайта, моля да използвате официалния имейл на конференцията: [email protected]

Всички участници са освободени от такса и ще получат сертификат удостоверяващ тяхната изява. Предвидени са две възможности за участие - с доклад или изказване. Изнесените доклади ще бъдат предложени за публикуване в сборник, а избрани разработки ще бъдат предложени за публикуване в списанието Научни трудове на УНСС.