Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: понеделник, 18 октомври 2021 14:33

Изследователски проекти


Центърът за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) към Университета за национално и световно стопанство се фокусира както върху разработването, така и върху изпълнението на научноизследователски проекти в областта на икономиката, мениджмънта, правото и други научни области. Дейностите на  ЦИОП са посветени на развитието на специализираното знание и неговото приложение в областта на образованието, социалната наука и практиката.