Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 23 октомври 2019 13:07

Бизнес администрация- 2 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  2.11.2019 9.00-16.45 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 503
  3.11.2019 9.00-16.45 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 503
  9.11.2019 9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 305
  10.11.2019 9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 305
  16.11.2019 9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 305
  17.11.2019 9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 305
  23.11.2019 9.00-16.45 Управление на разходите Л Проф.д.н.М.Ламбовска 504
  24.11.2019 9.00-16.45 Управление на разходите Л Проф.д.н.М.Ламбовска 504
  30.11.2019 9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л Х.доц.д-р А.Марчев 301
  1.12.2019 9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л Х.доц.д-р А.Марчев 301
  14.12.2019 11.00-18.45 Управление на проекти Л Проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305
  15.12.2019 9.00-16.45 Управление на проекти Л Проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305