Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 02 април 2018 11:05

Икономика III курс, сем.6

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
706 10.03.2018  09.00-16.45 Индустриални отношения Л доц.д-р Е.Евгениев 403
706 11.03.2018  09.00-16.45 Индустриални отношения Л доц.д-р Е.Евгениев 403
706 17.03.2018  09.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Л.Йотова 406
706 18.03.2018  09.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Л.Йотова 403
706 21.04.2018  09.00-16.45 Иновации Л доц.д-р Кр.Керчев 505
706 22.04.2018 09.00-16.45 Иновации Л доц.д-р Кр.Керчев 505
706 28.04.2018  09.00-16.45 Икономическа политика Л гл.ас.д-р Е.Харманджиев 503
706 29.04.2018  09.00-16.45 Икономическа политика Л гл.ас.д-р Е.Харманджиев 503
706 12.05.2018  09.00-16.45 Институционална икономика Л доц.д-р Ал.Вълков 404
706 13.05.2018  09.00-16.45 Институционална икономика Л доц.д-р Ал.Вълков 404