Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 14:56

Счетоводство и контрол 2 сем.на обучение, семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 502
78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 502
78/ 1.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 502
78/ 9.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С.Чипева 502