Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 13 ноември 2018 14:19

Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  03.11.2018  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 301
  04.11.2018  9.00-13.00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 301
  17.11.2018  9.00-16.45 Управление на разходите Л проф.д.н.М.Ламбовска 301
  18.11.2018  9.00-13.00 Управление на разходите Л проф.д.н.М.Ламбовска 301
  24.11.2018  9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
  25.11.2018  9.00-13.00 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
  01.12.2018  9.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301
  02.12.2018  9.00-13.00 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301
  22.12.2018  9.00-16.45 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 301
  23.12.2018  9.00-13.00 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 301
  05.01.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301
  06.01.2019  9.00-13.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301