Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 06 февруари 2019 13:15

Счетоводство и контрол IV курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
722 Практика преди дипломиране Л ас.д-р Я.Даскалов  
722 09.03.2019  9.00-15.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 403
722 10.03.2019  9.00-14.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 403
722 20.4.2019 9.00-15.00 Надзор и управление на риска Л проф.д-р Е.Миланова 403
722 21.4.2019 9.00-14.00 Надзор и управление на риска Л проф.д-р Е.Миланова 403
722 04.05.2019  9.00-15.00 Контрол във финансовия сектор Л доц.д-р Е.Асенов 403
722 05.05.2019  9.00-14.00 Контрол във финансовия сектор Л доц.д-р Е.Асенов 403
722 11.05.2019  9.00-16.45 Счетоводна политика и финансови отчето Л доц.д-р Н.Орешаров 403
722 12.05.2019  9.00-16.45 Счетоводна политика и финансови отчето Л доц.д-р Н.Орешаров 403