Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 29 януари 2019 10:31

Счетоводство и контрол 4 сем., 1-ви

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
2.2.2019 8.00-9.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 402
2.2.2019 10.30-11.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 402
3.2.2019 10.00-11.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 302
3.2.2019 9.00-10.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 302
Основи на счетоводството доц.д-р М.Маркова