Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:33

Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304
78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306
78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките проф.д-р Д.Фесчиян 403
78/ 26.1.2019 11.00-13.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Кр.Йорданов 403
78/ 27.1.2019 11.00-13.00 Количествени методи и модели доц.д-р С.Чипева 303