Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:06

Счетоводство и контрол, семестър 7, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
722 19.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 404
722 20.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на банките ас.д-р Я.Даскалов 501
722 26.1.2019 9.00-11.00 Финансово стопански анализ доц.д-р Р.Иванова 505
722 2.2.2019 9.00-11.00 Административно и финансово право проф.д-р Х.Балабанова 501
722 3.2.2019 9.00-11.00 Информационни системи в счетоводството доц.д-р В.Лазарова 403