Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 11 април 2018 9:53

Счетоводство и контрол III курс, сем.6

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
722 10.03.2018  10.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 502
722 11.03.2018  9.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 502
722 17.03.2018  09.00-16.45 Счетоводство на застрахователите Л доц.д-р М.Михайлова 502
722 18.03.2018  09.00-16.45 Счетоводство на застрахователите Л доц.д-р М.Михайлова 502
722 24.03.2018  09.00-16.45 Митнически контрол Л доц.д-р О.Димов 502
722 25.03.2018  09.00-16.45 Митнически контрол Л доц.д-р О.Димов 502
722 31.03.2018  9.00-15.00 Данъчно облагане и контрол Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 403
722 01.04.2018  9.00-14.00 Данъчно облагане и контрол Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 403
7203 14.04.2018  10.00-16.45 Данъчно облагане и контрол У ас.Р.Бобев 502
722 21.4.2018 9.00-15.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 403
7203 22.4.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 403
7203 28.4.2018 09.00-16.45 Управленско счетоводство У доц.д-р Т.Рупска 403