Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 19 юли 2018 9:55

Допълнителен прием

Информация за допълнителен прием в РЦДО-Хасково очаквайте от началото на м.септември 2018 г.