Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Отворени врати в РЦДО - Хасково

На 7 май (четвъртък) 2015г. в Регионалния център за дистанционно обучение при УНСС - гр.Хасково се проведе "Ден на отворените врати". В подготовката и провеждането на мероприятието участие взеха служители от Регионалния център, както и работещите към момента студенти в библиотеката на РЦДО. Присъстващите бяха запознати с особеностите на дистанционната форма на обучение, условията на приема тази година, както и с материалната база на Центъра. 

cde-haskovo_61986_DSC_0780.jpg

Кандидат-студенти в аулата на РЦДО - Хасково  


cde-haskovo_61986_DSC_0776.jpg

Представители на Финансово-стопанската гимназия също присъстваха на мероприятието


Представител на Кариерен център към Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Хасково запозна кандидат-студентите с перспективите на пазара на труда и важността на избор на кариера. 

cde-haskovo_61986_DSC_0803.jpg

Представител на Кариерен център 


Галерия снимки от Отворени врати в РЦДО - Хасково ...