Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“

петък, 24 юни 2016 14:44

Разглеждате снимки от Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“

Вижте пълен текст на Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“

На срещата присъстваха и координаторите по проекта проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и Златин Георгиев, представител на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“.   

На срещата присъстваха и координаторите по проекта проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и Златин Георгиев, представител на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“.   

Страница:

Галерия снимки от Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сърви ...