Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения

четвъртък, 12 декември 2013 8:54

Разглеждате снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения

Вижте пълен текст на Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Иван Куртев подписват договора

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Иван Куртев подписват договора

Страница:

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения ...