Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към Центъра за компетентност

вторник, 02 юли 2019 15:38

Разглеждате снимки от Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към Центъра за компетентност

Вижте пълен текст на Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към Центъра за компетентност

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Страница:

Галерия снимки от Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към ...