Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

сряда, 14 октомври 2020 17:42

Меморандум за сътрудничество в образованието и науката и за създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството беше сключен днес между Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна и Стопанската академия „Д.А. Ценов“ - Свищов. Документът беше подписан в УНСС от ректорите на трите академични институции: проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Евгени Станимиров и проф. д-р Марияна Божинова (на снимката долу).  

„В резултат на държавната политика в областта на висшето образование Министерството на образованието и науката подкрепя и насърчава създаването на съвместна работа и инициативи, работа в мрежа, установяване на повече контакти между висшите училища, заяви ректорът проф. Димитров. През септември в ИУ – Варна подписахме меморандум за създаване на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството. Днес подписваме меморандум за създаването на втория клъстер, в който нашият университет има координираща роля. През следващия месец в Стопанската академия в Свищов ще подпишем за още един клъстер - в областта на застраховането, данъците и митниците. Можем да подпишем и за още 30 клъстера, защото нашите университети имат широки профили, специализирани са в областта на бизнеса, икономиката, политическите науки, администрацията.“

Проф. Димитър Димитров

УНСС спечели проекта ENGAGE.EU и заедно с шест водещи европейски университета, в които учат 100 хиляди студенти, вече е в европейска университетска мрежа. Сега се подготвяме за кандидатстване по оперативна програма за модернизация на висшето образование, насочена към по-добра комуникация и взаимодействие между висшите училища, каза ректорът проф. Димитров.

Проф. Божинова изрази убедеността си, че трите университета безспорно са водещите висши училища в областта на икономиката и администрацията и управлението. „С отворени обятия приемаме тази идея и смятаме, че от нея ще се извлекат само позитиви. Студентите също трябва да бъдат въвлечени в тези наши съвместни прояви“, посочи тя.

Проф. Марияна Божинова

„Истината не е в конкуренцията, а в партньорството и споделянето на ресурси. И трите университета са с доказани традиции в обучението. Ще дам всичко от себе си тези договори да не останат само на хартия, а да има резултат, защото това е нещото, което трябва да ни води“, заяви проф. Станимиров.

Проф. Евгени Станимиров

Трите висши училища показаха, че могат да работят заедно и да създадат нещо полезно за студентите си, каза председателят на Студентския съвет Ангел Стойков.

Ангел Стойков

Според Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети, трите висши училища трябва да се обединят, за да получават повече финансиране. Тази добра комуникация е предпоставка за едно дългосрочно сътрудничество.

Даниел Парушев

Доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ и главен секретар по международно сътрудничество презентира международните акредитации на специалности във Финансово-счетоводния факултет от три авторитетни международни организации - ACCA, CIMA и ICAEW.  Международно признатият профил на обучение е плод на осем години усилия. Благодарение на тази политика успяхме да изградим успешен модел на образование по счетоводство и контрол. Това утвърждава лидерските ни позиции, повишава полезността и добавената стойност, заяви доц. Мусов.

Доц. Михаил Мусов

Богомила Корманова, студентка в акредитирана от ACCA магистърска програма, съобщи, че нейните колеги споделят виждането, че тя трябва да бъде продължение на бакалавърската.

Меморандумът предвижда сформирането на Клъстерен съвет (като координиращо звено), състоящ се от борд от експерти от трите университета, които ще следят за изпълнението и постигането на целите и реализацията на дейностите в клъстерната мрежа. Предвижда се също сътрудничество за повишаване на ефективността на практическото обучение, хармонизиране на учебни програми (включително чуждоезикови), съвместно участие в университетски мрежи, както и споделяне на образователни и информационни ресурси.

Трите висши училища ще си партнират за утвърждаването и развитието на научноизследователската и иновационната дейност на национално и международно ниво, съвместно участие по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални инициативи, организация на съвместни научни форуми и др.

На подписването на меморандума присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Божидар Чапаров, зам.-ректор по финанси и проектна дейност на ИУ, ръководителят и зам.-ръководителят на катедра „Счетоводство и контрол“ - проф. Снежана Башева и проф. д-р Даниела Фесчиян, доц. д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“, доц. д-р Даниела Въткова, ръководител на катедра „Финансов контрол“, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет (на снимката горе).

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и сч ...