Българо-корейски форум „Мир и просперитет 2018“

петък, 18 май 2018 13:07

УНСС беше домакин и съорганизатор на Българо-корейски форум на тема „Мир и просперитет 2018“. Събитието беше организирано съвместно с Българската търговско-промишлена палата, посолството на Р Корея в Р България, СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за пазарна икономика (ИПИ).

В официалната церемония по откриването на форума взеха участие Н. Пр. Шин Бунам, посланик на Р Корея в Р България, Костадин Коджабашев, извънреден и пълномощен посланик на България в Кралство Испания, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, и проф. д-р Тодор Танев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и бивш министър на образованието и науката. Водещ на церемонията по откриването беше доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно сътрудничество на УНСС (на снимката долу).

В приветствено си слово Н. Пр. Шин Бунам изрази своята признателност към организаторите на форума и увереност, че събитието ще допринесе за заздравяването на българо-корейските отношения и ще предостави ценна възможност да се дискутира развитието на Р Корея в подготовката за четвъртата индустриална революция.

Н.Пр. Шин Бунам (на трибуната), доц. д-р Паскал ЖелевКостадин Коджабашев, проф. д-р Валентин Гоев и проф. д-р Тодор Танев (от ляво надясно)

Г-н Коджабашев посочи, че България смята Р Корея за свой верен партньор и доказателство за това е 25-годишното успешно приятелско сътрудничество между двете държави. Той подчерта засиления интензитет на това сътрудничество през последните години и изрази своята убеденост, че в бъдеще то ще продължи да се разширява (на снимката долу).

Проф. Гоев изрази удовлетворението си от факта, че УНСС е домакин на такъв значим форум и поздрави организаторите за избора на темата, защото двете най-важни неща в света са мирът и просперитетът (на снимката долу).

Проф. Танев се спря на отношенията между КНДР и Р Корея в политически, морален и културен аспект, като подчерта важността на добрата подготовка при осъществяването на промените, пред които е изправен Корейският полуостров (на снимката долу).

Форумът продължи с две тематични сесии: „Отношенията между КНДР и Р Корея“ и „Споделяне на опита за икономически просперитет на Р Корея в подготовката за четвъртата индустриална революция“.

Модератори на форума бяха проф. д.ик.н. Пламен Мишев, доц. д-р Екатерина Сотирова и гл. ас. д-р Петкан Илиев.

Галерия снимки от Българо-корейски форум „Мир и просперитет 2018“ ...