Employability Skills Workshop за студенти на УНСС

Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Employability Skills Workshop за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха PricewaterhouseCoopers и Grant Thornton.

В Голямата конферентна зала

Срещата бе открита от доц. Михаил Мусов, координатор по споразумението за партньорство между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Той заяви, че това партньорство е плод на много усилия от страна на ръководството на Финансово-счетоводния факултет и че то е важно за студентите, защото им дава свобода; свободата да избират между многото професионални възможности, които международно признатите квалификации на ICAEW предоставят; а усещането за свобода е най-доброто, което един университет може да даде на своите студенти.

В кратка презентация Джоана Шуховска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, представи ползите от професионалната квалификация ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) за студентите на УНСС и условията, при които те могат да я придобият. Тя също така припомни, че от необходимите 6 изпита за получаването на сертификата на студентите на УНСС се признават до 5 от тях. Българските студенти са единствените в цяла Европа, които са освободени от таксите по признаване на петте изпита.

Доц. Михаил Мусов и Джоана Шуховска

Във втората част на събитието студентите, в отбори от по шест души, в които участваха и представители на PricewaterhouseCoopers и Grant Thornton, дискутираха различни казуси, целящи да подпомогнат младите хора в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Интересът на студентите бе провокиран от прекия контакт с работодателите и от уменията и качествата, които бизнесът счита за ключови за професионалния успех. Поради големия успех на събитието се предвижда то да бъде проведено отново в началото на следващата академична година.

Студентите

Галерия снимки от Employability Skills Workshop за студенти на УНСС ...