Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС

вторник, 21 март 2017 11:33

Проф. Грегъри Манкю беше отличен от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев със статуетка „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за неговата научна и преподавателска дейност и приноса му в областта на икономикса и икономическата политика. Статуетката беше връчена на световноизвестния икономист от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество и преподавател в катедра „МИО и бизнес“, по време на посещението му в САЩ. Проф. Манкю благодари за отличието и изрази своето желание да посети нашия университет.

Проф. Манкю (вляво) и доц. Желев

Проф. Манкю е автор на един от най-популярните учебници по „Основи на икономикса“ (с общ тираж два милиона, преведен на 20 езика и преиздаден през тази година за осми път), по който се обучават милиони студенти в цял свят, вкл. в УНСС. Той е преподавател в катедра «Икономикс» на Харвардския университет. Изследователските му интереси са в областта на приспособяването на цените, поведението на потребителите, финансовите пазари, паричната и фискалната политика, икономическия растеж. От 2003 до 2005 г. проф. Манкю е председател на Съвета на икономическите съветници на президента на САЩ. От 2007 г. ежемесечно пише за икономическата секция на в. „Ню Йорк Таймс“. През 2011 г. проучване сред професори по икономика му отрежда второто място за най-предпочитан жив икономист на възраст под 60 години  (след Пол Кругман и преди Дарън Аджемоглу. В класацията на RePEc за март т.г., на база на академични публикации, цитати и свързаните с тях показатели, проф. Манкю зае място сред 50-те най-влиятелни икономисти в света (от близо 50 000).

Доц. Желев изнесе лекция на тема ‘’Конкурентоспособност на постсоциалистическите страни в глобалната икономика – българският случай‘’ пред студенти и преподаватели от Департамента по икономика на Тексаския християнски университет (Texas Christian University). Той отговори на въпроси, свързани с предимствата и недостатъците на членството в ЕС, проблемите на плановата икономика и прехода към пазарно стопанство, опита на България с Паричния съвет и перспективите за присъединяване към Еврозоната, възможностите за повишаване на индустриалната конкурентоспособност на страната, и др.

По време на лекцията

Доц. Желев се срещна с доц. Сандра Калахан, директор на отдела за международна дейност, и доц. Кирил Тошков, ръководител на департамент «Икономикс», с които обсъди възможностите за двустранно сътрудничество с УНСС в научноизследователската дейност, студентския и преподавателски обмен.

В САЩ доц. Желев участва в 58-ия ежегоден конгрес на Асоциацията за международни изследвания в Балтимор - най-мащабния конгрес в света в областта на международните отношения и международната политикономия. В него  взеха участие близо 6000 учени от над 80 страни. В секция „European Union and Energy in a Changing World“ доц. Желев представи съвместен доклад с проф. Бойка Стефанова, преподавател в Университета на Тексас в Сан Антонио и Фулбрайтов стипендиант през 2016 г. в УНСС. Докладът на тема „Regional Society Versus Regional Geopolitics: Security Dynamics in the EU Energy Union“ получи отлични отзиви.                            

Проф. Бойка Стефанова и доц. Паскал Желев по време на конференцията в Балтимор

 

 

 

Галерия снимки от Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС ...