Сътрудничеството между УНСС и ИДЕС ще се разширява и обогатява

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев беше официален гост на тържественото събрание по случай 85 години независим финансов одит в България, 25 години от възстановяването на одиторската професия и 20 години от създаването на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) в зала „Роял“ на хотел „Балкан“.

Ректорът проф. Стати Статев (в средата), проф. Михаил Динев (вдясно от него) и г-н Бойко Костов (вляво от ректора) по време на тържеството

Това са три знаменателни годишнини, зад които стоят усилията на няколко поколения професионалисти, които с изключителна компетентност, отговорност и почтеност работят за интересите на България, заяви ректорът в поздравителния си адрес до Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС. И продължи: „Горд съм като ректор на УНСС, че сред инициаторите и първостроителите на създадения през 1931 г. Институт на заклетите експерт-счетоводители в България са преподаватели на Свободния университет за политически и стопански науки, предшественика на Университета за национално и световно стопанство, които след неговото основаване заемат водещи позиции, каза проф. Статев. Той припомни, че председател на първия Управителен съвет е проф. Димитър Добрев, по-късно избран за ректор на нашия университет, а сред първите регистрирани членове на Института са 39 възпитаници на УНСС.

Ректорът поздравява ръководството и членовете на ИДЕС

Проф. Статев заяви: „Радвам се, че днес ние, техните следовници, пазим, уважаваме и развиваме нашите славни традиции, че работим в дух на взаимно сътрудничество и коректни партньорски отношения, че по-голямата част от членовете на ИДЕС са възпитаници на УНСС. Благодаря на ръководството и членовете на ИДЕС - единствената професионална организация на дипломираните експерт-счетоводители в нашата страна - за тяхната съпричастност и усилията, които полагат за студентите на УНСС с професионалната си експертиза, със съдействието, което оказват при провеждането на стажантските програми, с шансовете, които им дават за кариерно развитие.

Проф. Стати Статев и Бойко Костов – партньори и съмишленици

Проф. Статев отбеляза, че с решаващото съдействие от страна на ИДЕС е сложено началото на съвместна магистърска програма между УНСС, ИДЕС и Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс, а представители от Института участват в конференции, кръгли маси, дискусии и други научни форуми, провеждащи се в университета ни. Ректорът изрази своята убеденост, че сътрудничеството между двете институции ще се разширява и обогатява.

Галерия снимки от Сътрудничеството между УНСС и ИДЕС ще се разширява и обогатява ...