Национален форум „Медийна и информационна грамотност“

сряда, 12 юли 2023 16:31 /
Начало:
четвъртък, 02 ноември 2023 10:00
Край:
четвъртък, 02 ноември 2023 16:00
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности: