Конкурс за редовен преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност „ТЕНИС“

понеделник, 13 май 2019 14:30 /
Начало:
понеделник, 13 май 2019 9:00
Край:
вторник, 28 май 2019 16:00
Място:
Подробности: