Конференция на тема „Ролята на държавата в съвременната икономика: предизвикателства и перспективи за България“

понеделник, 13 май 2019 13:04 /
Начало:
сряда, 15 май 2019 15:00
Край:
Място:
Зала 4 на ФНТС
Подробности:

Конференция на тема

„Ролята на държавата в съвременната икономика: предизвикателства и перспективи за България“ ,

организирана от Съюза на икономистите в Блъгария (СИБ)

15 май, 15.00 ч., зала 4 на ФНТС, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, София

ПОКАНА