Публична лекция на Кръстьо Преславски на тема „Работа в европейските институции: как да постигнем това?“

сряда, 01 май 2019 22:53 /
Начало:
сряда, 08 май 2019 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра „Политология” организира публична лекция на тема: „Работа в европейските институции: как да постигнем това?“. Целта на лекцията е да запознае студентите с възможностите за професионална реализация в институциите на Европейския съюз. Тя е част от инициативата на Европейската комисия „Обратно в университетите“, чиято основна идея е висши служители от европейските институции да посещават университети и да запознават студентите с работата на европейската администрация и възможностите да станат част от нея.

Гост-лектор на събитието е г-н Кръстьо Преславски, заместник-началник на отдел „Наблюдение и анализ на медиите и Евробарометър“ в Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия, бакалавър и магистър по „Международни отношения“ и магистър по „Европеистика“ на УНСС. Той ще разкаже и за пътя си от УНСС до Европейската комисия.

Публичната лекция ще се проведе на 8 май от 10:00 до 12:00 ч. в Голямата конферентна зала.