Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации"

четвъртък, 15 ноември 2018 14:55 /
Начало:
вторник, 27 ноември 2018 16:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:


На 27 ноември от 16.00 ч. в зала "Тържествена" ще бъдат връчени дипломите на бакалаврите от специалностите "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации", "Бизнес информатика“ с преподаване на английски език, "Бизнес информатика и комуникации“ с преподаване на английски език, които са положили държавния си изпит през юли 2018.

Ще бъдат връчени дипломите и на магистрите по "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи", които са защитили магистърските си тези през юли 2018.