Връчване на дипломите на магистрите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и на бакалаврите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“

понеделник, 12 ноември 2018 16:46 /
Начало:
вторник, 27 ноември 2018 17:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:


Уважаеми магистри от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, уважаеми бакалаври от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“,

Имаме честта и удоволствието да отправим покана към вас да вземете участие в церемонията по тържествено връчване на дипломите, които заслужихте с вашите академични усилия през последните четири години.

ПРИЕМЕТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯТА НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ИНСТИТУТА ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС!

Датата на церемонията по тържествено връчване на дипломите е 27.11.2018 година (вторник), от 17.00 до 18.30 часа, мястото на провеждане е аула "Максима".

Забележка:

1) В срок до 23 ноември 2018 г. следва да се подпишете в дипломните книги в отдел "Студенти-бакалавър" на УНСС.

2) Дипломиралите се през есента на 2018 г., също са поканени, дори и да не са им изготвени дипломите до тогава.