Дипломиране на бакалаврите от специалностите "Медии и журналистика" и "Медия икономика" и магистрите от "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство"

петък, 05 октомври 2018 12:05 /
Начало:
сряда, 14 ноември 2018 15:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности: