Библиотека на УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 01 март 2018 16:42

Структура

Дирекция "Университетска библиотека и централен архив"

Директор
Станка Ценова

Станка Ценова

E-mail E-mail: stankatz@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 862 94 69, (02) 8195 264

Office Кабинет: 2095