Обновено: Wednesday, 01 February 2012 10:49

Ranking for Dormitories

I. Минимален успех необходим за класиране на общежитие на студенти за учебната 2011/2012 г. за студентите:

ОКС “Бакалавър” I курс – 5.39 включително;

ОКС “Бакалавър” II курс - 4.25 включително;

ОКС “Бакалавър” III курс – 4.30 включително;

ОКС “Бакалавър” IV курс – 4.30 включително.

II. Срок за настаняване на класираните на допълнително класиране студентите е от 02.11 – 04.11.11г.