Обновено: Friday, 24 January 2020 16:10

Master`s Degree– Distance Form of Education

Магистри - дистанционно обучние

      •   Прием - http://magistri.unwe.acad.bg/cde 

      •   Централен сайт на ЦДО - http://unwe.acad.bg/cdemasters

      •   E-learning уеб-портал - http://cde.unwe.acad.bg

      •   Дискусионен форум - http://cde.unwe.acad.bg/forum

      •   гр. Хасково - http://unwe.acad.bg/haskovo


Новини

Информация за дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” можете да получите: 
на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"

 • проф. д-р Веселка Павлова – директор, кабинет 3044
  телефони             (02) 862-30-07      
 • Даниела Рисина – зам.-директор, 
  телефон (02) 8195- 343
 • Ирина Тодорова – главен експерт, 
  телефон (02) 8195- 343
 • Женета Каравасилева – главен експерт,
  телефон             (02) 8195-379      
 • Анелия Николова -  старши експерт,
  телефон (02) 8195- 341
 • Николай Свиленов – младши експерт,
  телефон             (02) 8195-553      
 • Йорданка Георгиева - Регионален център за дистанционно обучение гр. Хасково, бул. “България” 168, телефони:             (038) 623354       и            (038) 625320      
 • Интернет страницата на УНСС: www.unwe.acad.bg и на ЦДО www.cde.unwe.acad.bg, както и на информационното табло на III етаж.