Обновено: Wednesday, 01 February 2012 10:44

Schedule

ГРАФИК
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2011/2012 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
И КСК 2011/2012 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР”

ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Дата на започване
Дата на завършване
Продължителност
1
Зимен семестър
03.10.2011 г.
15.01.2012 г.
15 седмици
2
Зимна сесия
16.01.2012 г.
29.01.2012 г.
2 седмици
3
Поправителна сесия
30.01.2012 г.
12.02.2012 г.
2 седмици
4
Летен семестър
13.02.2012 г.
27.05.2012 г.
15 седмици
5
Лятна сесия
28.05.2012 г.
10.06.2012 г.
2 седмици
6
Поправителна сесия
18.06.2012 г.
01.07.2012 г.
2 седмици
7
Защити на магистърски тези: 
Първа  сесия: юни - юли 2012 г.
Втора  сесия: септември - октомври 2012 г.
Трета  сесия: февруари - март 2013 г.
Четвърта  сесия: юни - юли 2013 г.

Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър” 
Зимен семестър на учебната 2011/2012 г. от 03.10.2011 г. до 21.10.2011 г.
Летен семестър на учебната 2011/2012 г. от 06.02.2012 г. до 24.02.2012 г.

Кандидатмагистърски прием – септември 2011 г.

Прием на документи – до 15.09.20110 г.
Кандидатмагистърски тест – 17.09.2011 г.
Обявяване на резултати – 21.09.2011 г.
Обявяване на класиране – 26.09.2011 г.
Записване на новоприети – 27.09. - 04.10.2011 г.

Кандидатмагистърски прием – януари 2012 г.

Прием на документи – от 02.11.2011 г. до 25.01.2012 г.
Кандидатмагистърски тест – 28.01.2012 г.
Обявяване на резултати – 01.02.2012 г.
Обявяване на класиране – 03.02.2012 г.
Записване на новоприети – 06.02. - 10.02.2012 г.