Обновено: Wednesday, 01 February 2012 10:43

Tuition Fees

Семестриални такси за обучение на студентите и докторантите, български граждани и граждани на Европейския Съюз и ЕИП, за учебната 2011 - 2012 г. (в лева)
Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2011 - 2012 г.
Направления:
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
173.00 лв.
173.00 лв.
Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")
173.00 лв.
173.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")
277.00 лв.
-
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения"
277.00 лв.
-
Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Журналистика и масмедии" и специалност "Медии и журналистика" )
277.00 лв.
-