Обновено: вторник, 07 август 2018 11:46

Допълнителен прием през септември в платено обучение по направления/поднаправления

 

Условия за кандидатстване

Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на едно от следните условия:

- да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище

или

- да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години, съответстващ на един от следните предмети: български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански и руски)

или

-  да положат конкурсен изпит в УНСС в електронен формат по определен график.

 

Документи за кандидатстване:

- заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);

- оригинал на диплома за завършено средно образование;

- състезателна карта (по образец за УНСС);

- документ за самоличност (лична карта);

- документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС).

 

Срокове

10 - 19 септември: подаване на документи.

20 септември: електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) по: български език и литература, математика, история на България, география на България, чужди езици (английски, френски, немски, испански, руски), събеседване (за кандидатстващите журналистика).

21 септември: обявяване на класирането.

25 - 28 септември: записване на класираните.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

в платено обучение (без специалност „Право”) в следните професионални направления/поднаправления:

Номер по ред

Професионални направления и поднаправления

Платено обучение
Семестриална такса

1

Професионално направление „Икономика“

577,50 лв.

1.1

Поднаправление „Икономика и бизнес“

-„-

1.2

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

-„-

1.3

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

-„-

1.4

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“

-„-

1.5

Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“

-„-

1.6

Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“

-„-

1.7

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

-„-

2

Професионално направление „Администрация и управление“

577,50 лв.

3

Професионално направление „Политически науки“

976 лв.

3.1

Поднаправление „Международни отношения“

-„-

3.2

Поднаправление „Политология“

-„-

4

Професионално направление „Социология антропология и науки за културата“

976 лв.

4.1

Поднаправление „Социология/икономика и общество“

-„-

5

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

976 лв.

5.1

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

(Медии и журналистика)

-„-

5.2

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

(Медия икономика)

-„-

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ

 

6

Професионално направление „Администрация и управление“

577,50 лв.

7

Професионално направление „Икономика“

            577,50 лв.

7.1

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

-„-

7.2

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

-„-

7.3

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

-„-

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – РЦДО-ХАСКОВО

 

8

Професионално направление „Администрация и управление“

577,50 лв.

9

Професионално направление „Икономика“

577,50 лв.

9.1

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

-„-

9.2

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

-„-