Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Безусловен базов доход: поредната социалистическа утопия?

Резюме

Концепцията за безусловен базов доход е представяна от редица автори като инструмент за намаляване на бедността, осигуряващ живот над нивото на бедността за всеки индивид. Появилата се през XIX век идея за безусловен доход придобива нова популярност през последните години. Причината се крие в очакването нарастващата дигитализация и навлизането на роботизирани производства и изкуствен интелект да отнемат работата на много от членовете на обществото. В тази статия дискутираме проблеми на стопанската политика при въвеждането на безусловен базов доход. Анализираме въпроси, на които поддръжниците на концепцията следва да отговорят, преди тя да може да бъде обсъждана като сериозна алтернатива на съществуващите социални системи. Нашата оценка за идеята е, че на този етап тя е по-скоро социалистическа утопия, която трудно може да бъде вградена в съществуващата икономическа система. Приложението ? е възможно само ако се стигне до обща системна промяна и цялостно преобразуване на всички социални институции. Към настоящия момент концепцията все още не представлява работещо стопанско-политическо решение за технологичния напредък в индустриализираните страни и не е необходима в този смисъл. 

The Universal Basic Income: Another Socialist Utopia?

The concept of universal basic income (UBI) is presented as a tool for reducing poverty through guaranteed financial transfer by the state to each individual. The financial transfer, or UBI, allows a person to cover their minimum expenses. The idea is rooted in the 19th century and has gained popularity again in the last decade as a result of individuals and societies expecting a loss of labor opportunities due to digitalization, automation and technological progress in AI development. In this paper we address problems of economic policy in the case that UBI is introduced in Europe. We address fundamental questions that require answers before the concept is regarded as an applicable alternative to existing social systems. We consider the concept as another socialist utopia that cannot be implemented in existing economic systems in Europe. Only in case of a total system transformation can it be a viable alternative.

Ключови думи

индустриална революция, универсален базов доход, УБД, социалистическа утопия, техно логична промяна
Свалете ISA.2020.2.01.pdf