Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Мисли на един икономист (финансист) за една годишнина

Резюме

Статията е посветена на  200-годишнината от рождението на Карл  Марк, която бе отбелязана през 2018 г. Авторът отразява жизнения и творчески път  на Карл Маркс, който след смъртта си е  обявен в Лондон за мислител на хилядолетието. 

An Economist’s Thoughts on An Anniversary

The article is dedicated to the 200th anniver­sary of Karl Marx’s birth which was commemo­rated in 2018. The author follows the life and work of Karl Marx who is posthumously named thinker of the millennium in London.

Ключови думи

Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Капиталът
Свалете Stoyanov_Alternativi_br1_2019_BG-14.pdf