Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси в Р. България

Резюме

Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси в Р. България

Статията разглежда съществуващата в Р. България винетна система за събиране на такси за използване на пътищата от републиканската мрежа, анализира нейната ефективност, отразява някои нейни несъвършенства и установява доколко въвеждането на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (ЕУЕСТ) ще бъде по-добре съобразена с принципите на заплащане от потребителя и от замърсителя.

European Electronic Toll Service in Bulgaria

This article studies the existing vignette sys­tem for collection of toll charges for the use of the republican roads network in Bulgaria. It analyzes the efficiency of the system, points out some of its imperfections, and evaluates how the European electronic toll service (EETS), in­troduced in Bulgaria, will better reflect both the user pays and the polluter pays principles.

Ключови думи

потребителски такси, принцип на заплащане от потребителя, принцип на заплащане от замърсителя, винетна система, Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси (ЕУЕСТ)
Свалете 7_Alternativi_br_4_2017_BG.pdf