Пестене на ресурси

Използване на Биологични Ресурси

Петият принцип в пермакултурния дизайн е „Използване на Биологични Ресурси”.

Този принцип касае употребата на биологични ресурси за работа или съхраняването на енергия вместо ползването на невъзобновяеми енергийни източници като ресурсите от фосилни горива. Където успеем да ползваме растения или животни за изпълнението на дадена функция в нашия дизайн, тогава това е предпочитаният подход.

Например, може да се използва добитък, който да поддържа тревата ниска вместо да ползване на косачка, или да се ползват растения, привличащи полезни хищници- насекоми, които да контролират вредителите вместо да се влагат химични токсични пестициди.

Изключително важно е да се планира използването на биологични ресурси още в началото на процеса на дизайн. Необходимо е да се определят биологичните ресурси, които могат да се ползват на мястото, както и стратегията за управлението им. Тези биологични ресурси ще формират първичната основа на системите за рециклиране на енергия, и в резултат, ще определят доколко устойчив е дизайнът.

Или казано по друг начин, биологичните ресурси са ключови за рециклирането на енергия и материали, така че колкото по-успешно се използват, чрез добре планирана стратегия, толкова по-устойчиви ще бъдат системите в рамките на Вашия дизайн.

 

Източник:http://deepgreenpermaculture.com/permaculture/permaculture-design-principles/5-using-biological-resources/

ДЕВЕТ НАЧИНА ДА СПЕСТИМ ВОДА В ГРАДИНАТА

https://www.openpermaculture.com/magazine/nine-ways-save-water-garden