Започване на бизнес

Фермери, градинари, проектанти на градски паркове, студенти и други интересуващи се, включени в пълния курс по пермакултурен дизайн, ще могат да приложат придобитите знания директно в практиката си и да подобрят ежедневната си работа в много аспекти от живота – не само в производството на храна, но и в дизайна на общности, в системи за управление на компании или в образователния си път.

Друга възможност за участниците в курса по пермакултурен дизайн би могъл да бъде изборът им да диверсифицират основните си задължения с консултантска или преподавателска дейност по пермакултура. Това може да се превърне във вдъхновяващо ново предизвикателство в живота, а също и в източник на нов бизнес. Курсът за преподаватели по пермакултурен дизайн може да бъде много полезен затова. Интересуващите се следва да са наясно, че са налице определени стандарти, които трябва да бъдат покрити преди започване на преподавателска дейност.

Източници:

http://permaculturecollege.eu/standards/permaculture-standards-and-principles/

http://permateachers.eu/