Успешно земеделие

Дребните фермери произвеждат храна за 70% от световното население. Според британски доклад от 2011 „Малките неща са успешни“, дребните фермери с 10 или под 10 акъра могат да бъдат преуспяващи.

Агроекологията като подход в земеделието, имитиращ естествените екосистеми, е алтернативен метод, чрез който може да се произвежда повече с по-малко ресурси. Фермерите използват агроекология също, за да подобряват плодородието на почвата, да се адаптират към промените в климата и да намаляват вложените разходи.

Пермакултурата, произлизаща от перманентно земеделие, перманентна култура е обещаваща система за дизайн за прилагане на биологичното земеделие, устойчивостта и агроекологията. Развита е в Тасмания, Австралия през 1970 г. от Бил Молисън и Дейвид Холмгрен. Тя се базира на агроекологията, устойчивостта и на традиционни земеделски системи. На практика, пермакултурните ферми са ниско-разходни,високо-резултатни органични и поддържащи биоразнообразието, използващи техники като засаждане между редовете на дървета и отглеждане на многогодишни растения, събиращи вода и рециклиращи ресурси.

Успешни примери за земеделие, базирано на пермакултурни принципи могат да бъдат открити навсякъде по света, като най-известните в Европа са фермата на ЗепХолцер в Алпите в Австрия, френската ферма Бек Хелоуин в Нормандия, също американския брилянтен пример на ДжоелСалатин, и разбира се много още прекрасни примери от цял свят, включително Австралия и Нова Зеландия.

Финансовапермакултура– тя включва подходи за регенеративно фирмено развитие (бизнес планиране чрез пермакултура), местни инвестиции и икономическо развитие.

Ресурси за стартиращи фермери на сайта на Нов английски институт за дребни фермери Изследване на мечтата на дребния фермер.

 Ресурси от ATTRA за бизнес със земеделие и земя.

 

Източници:

http://www.krameterhof.at/cms60/index.php?id=151

http://agro-ecoinnovation.eu/bec-hellouin-organic-farm/

http://www.polyfacefarms.com/

http://ecologicalland.coop/small-successful-0

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/apr/23/farming-methods-agroecology-permaculture

http://www.perennialsolutions.org/financial-permaculture-organizing-communities-to-manage-resources-with-perennial-objectives-ends.html