Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

30.6.2021 г. 17:00:35 ч.

Еразъм харта 2021 - 2027

16.3.2021 г. 09:26:24 ч.

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022

10.3.2021 г. 15:09:31 ч.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

10.2.2021 г. 10:54:09 ч.

УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ +

11.1.2021 г. 11:46:45 ч.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

23.11.2020 г. 11:24:35 ч.

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021

13.10.2020 г. 15:42:05 ч.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

21.9.2020 г. 10:13:58 ч.

Признаване на форсмажорни разходи за мобилност с цел преподаване и обучение

19.8.2020 г. 13:28:20 ч.

Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU

22.7.2020 г. 12:03:16 ч.