Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 19 декември 2022 10:56

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч.

Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч.

Петък: Неприемен ден


Доц. д-р Камелия Асенова

Директор 

Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+

e-mail: [email protected]

Изходяща мобилност, email: [email protected] 

Детелина Ангелова - входяща мобилност, email: [email protected]

Международна кредитна мобилност (KA107), e-mail: [email protected] 

УНСС - каб. 1007, ул. „8-ми декември“ № 19,

Студентски град „Христо Ботев”

гр. София 1700

Телефон - 02 8195 389

e-mail: [email protected]

www.facebook.com/erasmusunwe