Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС

за участие на ДОКТОРАНТИ

в мобилност по програма ERASMUS+

за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2018 2019 година

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват докторанти (редовна и задочна форма на обучение, и на самостоятелна подготовка).

Докторантите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет (посочен в списъка със свободни места). Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

При избор на приемащ университет и подаване на заявления за участие в конкурса, кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС. При попълнено несъответствие на професионалното направление с областта на знание в желания чужд университет, докторантите носят отговорност за нереализирана мобилност. При липса на договорени места, докторантите могат индивидуално да се договарят с приемащ университет и да заминат след потвърждение от другата страна.

Допуска се повече от едно участие в програма ERASMUS+, като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на обучението им в ОНС „Доктор“. За учебната 2018 - 2019г. мобилността трябва да е най-малко 90 дни и да завърши най-късно на 31.08.2019г.

 

ВАЖНО! Съобразно полученото от Центъра за развитие на човешките ресурси финансиране и наличните свободни места за мобилности УНСС може да одобри и финансира до 12 мобилности за 2018 2019 г.

 

ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време, в периода 15.02 – 22.02.2019г. включително, в кабинет 1003.

 

Резултатите от класирането ще бъдат обявени след 18 часа на 25 февруари 2019 г. на сайта на УЦМСП.

 

Кандидатите за участие в мобилност по програма ERASMUS+ подават следните документи:

-             Формуляр за кандидатстване, попълнен електронно (по образец от сайта на УЦМСП);

-             Академична справка за взетите изпити

-             Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;

-             Препоръка от преподавател (не е задължителна).

 

Одобрените за участие в програма ERASMUS+ докторанти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програма ERASMUS+ размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2018-2019 година грантовете ще бъдат със следните размери, определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия: ТУК

 

СПИСЪКЪТ С УНИВЕРСИТЕТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК .

 

За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

УНСС, Партер, кабинет 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:   Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч.

Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч.

Петък: Неприемен ден

Галерия снимки от КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТ ...