КАРТА НА УНСС

Въведете номер на стая

Партер 1 етаж 2 етаж 3 етаж 4 етаж 5 етаж
З. Източно крило П034 - П047 1031 - 1059 2058 - 2083 3031 - 3050
Е. Западно крило 2099 - 2113 3053 - 3068 4030 - 4047
А. Северно крило 1017 - 1030
Отдел "Студенти" - бакалавър и магистър
2028А - 2044 3001 - 3012 4001 - 4010 5002 - 5016
Ж. Южно крило П048 - П056 1061 - 1076 2086 - 2098
Б. Централно крило 2045 - 2057 3013 - 3030 4013 - 4029
В. Аудитории ТЦ 1003 - 1014 2002 - 2028
И. Нов корпус 1080 - 1104 2115 - 2136 3070 - 3091 4050 - 4073 5020 - 5039
К. Най-нов корпус ИЦ1, ИЦ2 102К - 110К 203К - 211К 303К - 311К 403К - 411К
Д. Библиотека и ИИСТТ ИИСТТ Вход към библиотеката (откъм крило "Е")
Г. Аула "Максима" Аула "Максима"
Голяма конферентна зала
Малка конферентна зала
Център за прием на документи (ЦПД)
Банка ДСК
Ректорат П001 - П016 1017 - 1026